همه جاي ايران سراي من است . - چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴
نمونه آزمونک - جمعه هفدهم مهر ۱۳۹۴
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی پایه چهارم - جمعه هفدهم مهر ۱۳۹۴
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی پایه های اول و دوم - جمعه هفدهم مهر ۱۳۹۴
جدول اعداد 1 تا 100 در سایز A3+ریاضی+دوم - پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
تمرین املا+درس اول+فارسی+چهارم - پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
تمرین ریاضی+فصل یک+چهارم - پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
عددنودسی+ریاضی+چهارم - پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
پاورپوینت روش های یادگیری ریاضی+دست ورزی های ریاضی جدید+...+پنجم - پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
محتوای الکترونیک ارزش مکانی - پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
محتوای الکترونیک+کسرهای مساوی - پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
محتوای الکترونیکی+اعداد مرکب - پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
برنامه هفتگی 6پایه - پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
اثبات مجموع زوایای داخلی مثلث+ریاضی+پنجم - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
پیک+اول تا ششم - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
روش تدریس ریاضی چهارم - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
دانلود+آزمون ریاضی+چهارم+فصل اول - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
چهارمی ها در تلگرام - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
پیک نگارهای شماره 2 مربوط به نگاره های 3 و 4+اول - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
بازی آموزشی+فارسی جدید+پنجم - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
پیک آدینه پایه ی پنجم هفته ی دوم مهرماه94 - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
دانلود قوانین بخش پذیری+ریاضی+چهارم تا ششم - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
نکات بسیار مهم هندسه كتاب رياضي ششم ابتدايي+مخصوص داوطلبان مدارس نمونه دولتي و تیز هوشان - چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴
برنامه فردا چهارشنبه : 940715+دوم2+کلاس ما - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
نفرات برتر املا*دوم2*دبستان شهید هاشمی نژاد - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
نفرات برتر آزمون ریاضی*دوم2*دبستان شهید هاشمی نژاد - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
نفرات برتر آزمون فارسی+دوم2+دبستان شهید هاشمی نژاد - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
هدیه های آسمان+دوم2+نعمت های خدا - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
عید غدیر خم مبارک+دوم2+هاشمی نژاد - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
کلاس دومی ها در تلگرام - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
فیلمهای آموزشی دستگاه گوارش+علوم - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
دانلود+اولی ها+فایل های حذف شده93 - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
دانلود+دومی ها+فایل های حذف شده93 - سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴
دانلود+سومی ها+فایل های حذف شده93 - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
دانلود+چهارمی ها+فایل های حذف شده93 - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
دانلود+ششمی ها+فایل های حذف شده93 - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
گروه کلاس دومی ها+تلگرام - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
چک لیست فصل اول ریاضی جدید پنجم+بودجه بتدی دروس جدیدالتالیف پنجم - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
محیط و مساحت اشکال هندسی - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
کلمات مترادف درس 1 فارس چهارم ابتدایی - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
جزوه علوم تجربی+ششم - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
سناریو+کلاس های چندپایه - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
سوالات اجتماعی ششم ابتدایی - درس اول - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
تمرین املا ،پایه ششم - دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴
آزمون ریاضی پایه ی پنجم+فصل اول - با تغییرات سال 94 - یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴
دومین دوره ی جشنواره استانی تولیدمحتوای الکترونیکی+محوریت کتاب علوم ابتدایی - یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴
دومین دوره ی جشنواره استانی تولیدمحتوای الکترونیکی+محوریت کتاب علوم ابتدایی - یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴
نماز - یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴
دانلود+ریاضی+چهارم+الگو - یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴
دانلود+ریاضی اول - شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴