همه جاي ايران سراي من است . - جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳
دانلودتحقیق وپژوهش های انجام گرفته توسط آموزگاران - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
دریافت پیک آدینه شماره 23 فصل 6 ریاضی (درس 2) - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
چرخه ی زندگی جانوران+علوم+دوم - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
آزمون مدادکاغذی+ریاضی+سوم+فصل5 - یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳
دانلود+دومی ها - یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳
دانلود+اولی ها - شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳
محتوای الکترونیک کشور افغانستان مربوط به درس 12جغرافی پنجم - شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳
پیک های نوروز94 برای کلاس اول و دوم - جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳
فیلم آموزشی فرایند چرخه آب در طبیعت - جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳
محتوای الکترونیکی ارزشیابی میزان یادگیری برای پایه سوم - جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳
مجموعه سوالات علوم سوم ابتدایی،فصل10-11-12 - جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳
دانلود+ششمی ها - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
جدول انواع محلول ها - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
انیمیشن تغییر خشکی ها و دریاها+فصل5+علوم+پنجم - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
مجموعه ی کامل پیک آدینه (تکالیف پایان هفته )کلاس پنجم - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
دانلود+دومی ها - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
سوال یک همکار پایه پنجم+ریاضی+درصد - چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳
سوالات علوم کلاس چهارم فصل آهن ربا و الکتریسیته - چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳
همسال سنجی در درس املا " ایران زیبا "+دوم - سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳
آزمون تستی پایه دوم از دروس فارسی ، ریاضی و علوم - سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳
دانلود نمونه ارزشیابی فارسی خوانداری چهارم - سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳
دانلود ارزشیابی هدیه های چهارم - سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳
فیلم+تدریس درس اول از فصل جدید ریاضی+چهارم - سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳
دریافت آزمون سنجش ریاضی چهارم تازه تالیف تا اول فصل 5 - سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳
پیک تلاش+علوم+اول - سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳
خجسته میلاد زهره ی زهرا ، حضرت زینب کبری(س) مبارک باد . - سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳
کاربرگ تشدید +اول - دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳
فعّالیّت های درس ریاضی و فارسی پایه ی اوّل ابتدایی بهمن 93 - دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳
طرح درس فارسی اول - جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳
طرح درس ریاضی اول - جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳
چند نمونه طرح درس علوم پنجم - جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳
هدیه آسمانی کلاس دوم ابتدایی - جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳
فرم طرح درس و نمونه آن - جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳
دریافت متن املاء از درس 9 تا 14 - چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳
آزمون پیشنهادی عملکردی ریاضی کلاس ششم (نسبت) - چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳
یک نمونه توصیف عملکرد برای دانش آموز پایه چهارم به نقل از دکتر قره داغی - چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳
متن املا از نشانه ( چ )+کار برگ ریاضی مستمر جهت تمرین مفاهیم آموخته شده +اول - سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳
آزمون ریاضی پایه ششم - سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳
روش تدریس ریاضی چهارم - سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳
آزمون پیشرفت تحصیلی ورودی پژوهشسرا چمستان با پاسخنامه /آزمون ریاضی نسبت تناسب ششم بهمن 93 - سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳
دانلود : طرح درس چند پایه (چهارم و پنجم ) - علوم؛بخوانیم - سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳
آزمون مدادکاغذی ریاضی+فصل5+سوم - سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳
دانلود+آزمون+دوم - دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳
نمونه کارنامه های تکمیل شده برای توصیف عملکرد - دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳
آزمون فارسی دوم+بهمن - یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳
آزمون چهار گزینه ای مطالعات اجتماعی ششم - دی ماه 93 - یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳
فراخوان مقاله - یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳
آزمون ریاضی و فارسی/اجتماعی عملکردی بر اسا س توصیفی جدید / ششم / بهمن 93 - شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳
دانه ها*علوم*دوم2*کاردرکلاس*ص65+تفاوت و شباهت و .... - شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳